1. Het is uit veiligheidsredenen verboden alcoholische dranken mee te brengen en te drinken tijdens het spel of dronken aan te komen. Dronken spelers mogen het terrein niet betreden.

 2. Op het speelterrein is het steeds verplicht om het veiligheidsmasker te dragen.

 3. Deelnemers jonger dan 14 jaar zijn niet toegelaten, vanaf 14 tot 16 jaar heb je een schriftelijke toestemming nodig van ouders of voogd. (dit volmachtformulier kan je hier terugvinden) 

 4. De deelnemers dienen in voldoende goede fysieke en mentale conditie te zijn om het paintballspel te beoefenen.

 5. Het is ten strengste verboden om:
  • binnen het actieve speelgebied het masker af te zetten
  • binnen 5 meter op iemand te schieten
  • te schieten op dieren of gebouwen
  • te schieten of dreigen te schieten op personen zonder veiligheidsmasker
  • fysiek geweld te gebruiken
  • racistische, bedreigende of beledigende opmerkingen te maken
  • alcohol of enige vorm van verdovende middelen te gebruiken
  • Eigen paintballs mee te brengen
  • hindernissen te verplaatsen op het speelterrein

 6. Bij een annulatie van de reservering zonder geldige reden en binnen 2 weken voor de speeldatum zal het voorschot weerhouden worden. Te weinig deelnemers, een beetje regen, te koud of te warm worden nietaanzien als een geldige reden.  

 7. Indien de weersomstandigheden het niet toelaten (sneeuw, hevige regen, storm) kan de paintballsessie uitgesteld worden naar een latere datum met behoud van het voorschot. Dit wordt met onderling overleg bepaald.

 8. De spelers verbinden zich ertoe om de beslissingen van de marshal te eerbiedigen.

 9. Het materiaal moet in goede staat teruggegeven worden. Elke beschadigd of verloren stuk zal moeten worden vergoed. 
 10.                     
 11. De balletjes die op de grond liggen mogen niet opgeraapt worden. ‚ÄčIndien er schade aan een paintballgun is door opgeraapte balletjes zullen de onkosten door de deelnemer vergoed moeten worden.


Wij aanvaarden geen enkele nalatigheid ten aanzien van de veiligheid.


Iedere persoon die zich niet houdt aan deze regels zal onmiddellijk van het spel uitgesloten worden.